Reference

Ukázky práce


Z ukázek práce

Ukázka práce

...ostatní ukázky

ÚPRAVA VODY

Montáž zařízení pro změkčování tvrdosti vody COSMOWATER

CosmoWATER Home 22
pro menší jedno rodinné domy (do 5 osob / 2 koupelny)

Změkčovač CosmoWATER Home 22 obsahuje speciální ionexovou náplň, která odstraňuje z vody ionty vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody. Když se účinnost iont-vyměnitelné pryskyřice vyčerpá (obvykle po několika dnech, v závislosti na tvrdosti a množství spotřebované vody), náplň se regeneruje roztokem soli. Zařízení pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje obsluhu, s výjimkou pravidelného doplňování zásobníku solnými tabletami (obvykle jednou za několik měsíců).

CosmoWATER Home 22 se montuje na hlavní přípojku studené vody. Pamatujte, že před každé zařízení CosmoWATER byste měli namontovat vstupní filtr – např. CosmoCLEAN, aby byla chráněna hlavice proti mechanickým nečistotám. Pro montáž zařízení stačí místo s přívodem/odvodem vody pro celý systém/byt, s elektrickou zásuvkou a odtokem do kanalizační vpusti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přehled vybavení a základních předností:

Víte, že ...
... v porovnání s běžným změkčovačem spotřebují zařízení CosmoWATER asi o 47 % méně soli a asi o 50 % méně vody


CosmoWATER Plus
s multifunkční změkčující náplní (zbavující železa, manganu)

Změkčovac CosmoWATER Plus využívá speciální náplň, která odstraňuje z vody železo, mangan, tvrdost, amoniak a organické látky. Když vložka ztratí účinnost, muže se regenerovat pouze roztokem soli bez použití škodlivých chemických prostředků. Zařízení pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje obsluhu, s výjimkou pravidelného doplňování zásobníku solnými tabletami.

CosmoWATER Plus se montuje na hlavní přípojku studené vody. Pamatujte, že před každé zařízení CosmoWATER byste měli namontovat vstupní filtr – např. CosmoCLEAN, aby byla chráněna hlavice proti mechanickým nečistotám. Pro montáž zařízení stačí místo s přívodem/odvodem vody pro celý systém/byt, s elektrickou zásuvkou a odtokem do kanalizační vpusti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přehled vybavení a základních předností:

Víte, že ...
...CosmoWATER Plus je ideální řešení pro jednorodinné domy, které mají vodu z vlastního zdroje. Díky vlastnostem použité náplně odstraňuje z vody přebytek železa, manganu, amoniaku a organických látek a zároveň tak změkčuje vodu.

...z multifunkčního filtru CosmoWATER Plus má voda VŽDY 0 stupňů tvrdosti Je to měkká voda!