Úprava vody


Montáž zařízení pro změkčování tvrdosti vody CosmoWATER

CosmoWATER Home 22
pro rodinné domy (do 8 osob / 2 koupelny)

Změkčovač CosmoWATER Home 22 obsahuje speciální ionexovou náplň, která odstraňuje z vody ionty vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody. Když se účinnost iont-vyměnitelné pryskyřice vyčerpá (obvykle po několika dnech, v závislosti na tvrdosti a množství spotřebované vody), náplň se regeneruje roztokem soli. Zařízení pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje obsluhu, s výjimkou pravidelného doplňování zásobníku solnými tabletami (obvykle jednou za několik měsíců).

CosmoWATER Home 22 se montuje na hlavní přívod studené vody. Před každé zařízení CosmoWATER se musí umístit vstupní filtr mechanických nečistot – např. CosmoCLEAN, HONEYWELL, atd. aby byla chráněna hlavice proti mechanickým nečistotám. Pro montáž zařízení stačí místo s přívodem/odvodem vody pro celý systém/byt, s elektrickou zásuvkou a odtokem do kanalizační vpusti.

Technické údaje

Maximální intenzita průtoku m3/h: 2,0
Rozsah tlaku bar: 1,3–8,0
Objem pryskyřice litry: 22
Iont-vyměnitelná kapacita m3 x °f: 150
Průřez přípojky cal: 1
Spotřeba vody při regeneraci litry: 100–120
Spotřeba soli pri regeneraci kg: 3,6
Napájení V / Hz: 230 / 50
Účinnost mezi regeneracemi v závislosti na tvrdosti vody:
10°dH (17,8°f) litry 8 400
14°dH (24,9°f) litry 6 000
18°dH (32,1°f) litry 4 700
23°dH (40,9°f) litry 3 700
Rozměry: (v / š / h) mm: 1 168 / 419 / 502

Přehled vybavení a základních předností

 • objemové a logické řízení na základě prognóz
 • elektronická řídicí hlavice s udržením paměti v případě výpadku napětí
 • ochrana proti přelití chránící místnost před zaplavením v případě přerušení dodávek elektrické energie
 • zařízení standardně vybaveno by-pass ventilem s regulátorem tvrdosti vody
 • alarm nízké hladiny soli
 • speciální filtr v horním koši distributora chránící náplň proti nečistotám a prodlužující její životnost
 • spolehlivost, bezobslužné fungování
 • nízké provozní náklady
Víte, že …
… v porovnání s běžným změkčovačem spotřebují zařízení CosmoWATER asi o 47 % méně soli a asi o 50 % méně vody

 


CosmoWATER Plus

s multifunkční změkčující náplní (zbavující železa, manganu)

Změkčovac CosmoWATER Plus využívá speciální náplň, která odstraňuje z vody železo, mangan, tvrdost, amoniak a organické látky. Když vložka ztratí účinnost, muže se regenerovat pouze roztokem soli bez použití škodlivých chemických prostředků. Zařízení pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje obsluhu, s výjimkou pravidelného doplňování zásobníku solnými tabletami.

CosmoWATER Plus se montuje na hlavní přívod studené vody. Před každé zařízení CosmoWATER se musí umístit vstupní filtr mechanických nečistot – např. CosmoCLEAN, aby byla chráněna hlavice proti mechanickým nečistotám. Pro montáž zařízení stačí místo s přívodem/odvodem vody pro celý systém/byt, s elektrickou zásuvkou a odtokem do kanalizační vpusti.

Technické údaje

Maximální intenzita průtoku m3/h: 0,8–1,2*
Rozsah tlaku bar: 1,3–8,0
Objem pryskyřice litry: 25
Iont-vyměnitelná kapacita m3 x °f: 100*
Průřez přípojky cal: 1
Spotřeba vody při regeneraci litry: 125–200
Spotřeba soli při regeneraci kg: 3,7
Napájení V / Hz: 230 / 50
Účinnost mezi regeneracemi litry: 3100*
Rozměry: (v / š / h) mm: 1 213 / 419 / 502
* v závislosti na parametrech vody

Přehled vybavení a základních předností

 • elektronická řídicí hlavice s udržením paměti v případe výpadku napětí
 • automatická kontrola spotřeby náplně
 • ochrana proti přelití chránící místnost proti zaplavení v případe přerušení dodávek elektrické energie
 • by-pass ventil
 • ukazatel a alarm nízké hladiny soli
 • nízké provozní náklady
Víte, že …
…CosmoWATER Plus je ideální řešení pro rodinné domy, které mají vodu z vlastního zdroje. Díky vlastnostem použité náplně odstraňuje z vody přebytek železa, manganu, amoniaku a organických látek a zároveň tak změkčuje vodu….z multifunkčního filtru CosmoWATER Plus má voda VŽDY 0 stupňů tvrdosti. Je to měkká voda!

Martin Kašpařík © 2024